Yhteistyöhanke/Valokuvataiteen museo

Helsingin Rudolf Steiner -koulu on mukana Suomen valokuvataiteen museon tulkintoja ja tietoa hankkeessa.

Työskentelyn taustalla on mm. Valokuvataiteen museolla järjestetty työpaja: Opettajien työpaja 8.11.2016 Valokuvataiteen museolla

 

Tulkintoja ja tietoa -hanke

Tulkintoja ja tietoa – oppimispolkuja avoimiin aineistoihin on vuosina 2016-2017 toteutettava Suomen valokuvataiteen museon yleisötyön hanke. Hankkeen aikana kokeillaan uusia tapoja hyödyntää museon vapaasti käytettävissä olevia digitaalisia kuva-aineistoja eri opetusasteilla. Yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa kehitetään moniaineisia näkökulmia eri ilmiöiden käsittelyyn sekä kuva-aineistojen luovaan käyttöön erilaisia tekniikoita ja työvälineitä hyödyntäen.
– – – – –
Avoimet kuva-aineistot toimivat materiaaleina, joiden luovan työstämisen kautta voidaan käsitellä erilaisia ilmiöitä ja aiheita esimerkiksi taideaineisiin, historiaan ja yhteiskuntaoppiin, medialukutaitoon sekä kulttuuristen identiteettien rakentumiseen ja itseilmaisuun liittyen. Avoimien kuvien käyttöehdot mahdollistavat niiden muokkaamisen ja jakamisen, jolloin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
– – – – –
Hanke edustaa uudenlaista Valokuvataiteen museon ja opettajien välistä yhteistyön muotoa, jonka aikana yhteissuunnittelun keinoin kehitetään museopedagogisia käytäntöjä, verkostoidutaan ja solmitaan kumppanuuksia sekä kehitetään ja testataan käytännössä uusia työskentelytapoja. Hankkeen aikana, toukokuussa 2017, järjestetään museon Prosessi-tilassa näyttely, jossa esitellään hankkeen työskentelyä sekä oppilaiden kuva-aineistojen pohjalta luomia tuotoksia. Hankkeen tulokset tulevat myös avoimesti verkkoon saataville kaikkien hyödynnettäviksi.
– – – – –
Digitaalisten aineistojen opetuskäyttöä kehitetään osana Museoviraston rahoittamaa innovatiivista hanketta.
– – – – –
Hankkeelle on tulossa oma sivu Valokuvataiteen museon nettisivuille niiden uusimisen yhteydessä. Tällä hetkellä lisätietoa löytyy sivulta: http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/
– – – – –
Lisätietoja: Laura Sillanpää, tuottaja, Suomen valokuvataiteen museo,
Laura.Sillanpaa@fmp.fi , +358 41 434 9587
Advertisements